Την έγκριση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πέτυχε ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου

Την έγκριση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενός ακόμη σημαντικού περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού έργου στο Νότιο Αιγαίου πέτυχε ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Με την υπ’ αριθμ. 2441/09-03-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)» και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Πρότασης που είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2021 από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου «Κύριος του έργου», με τίτλο «Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. και Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», με κωδικό ΟΠΣ 5131941.

Η συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 7.367.618,66 €. Η πράξη αφορά τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στη Μονάδα θα γίνεται επεξεργασία τουλάχιστον 5.300 tn/yr υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων από τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες και κομποστοποίηση 856 tn/yr προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαπόβλητων (οργανικά και πράσινα απόβλητα) παραγόμενα στη νήσο Νάξο. Η πράξη υλοποιείται με τέσσερα Υποέργα: 1) Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α) Υπολειμματικών Σύμμεικτων και Βιοαποβλήτων, 2) Μεταφορά δικτύου ηλεκτροδότησης 3) Μεταφορά δικτύου ύδρευσης και 4) Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου από τον βασικό μελετητή.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου κος. Γιώργος Χατζημάρκος τόνισε :

«Οι δικές μας δεσμεύσεις έχουν περιεχόμενο και τηρούνται. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νάξου είχε την ιδιαιτερότητα ότι έπρεπε ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου να λειτουργήσει χωρίς τη συνεργασία του Δήμου Νάξου. Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στο να κάνουμε το καθήκον μας και να τρέξουμε όλη την διαδικασία με αγάπη για το νησί και το έργο που έχει ανάγκη. Έχοντας πια την απόφαση έγκρισης και ένταξης του έργου που ως ΦΟΔΣΑ υποβάλαμε, προϋπολογισμού 7.367.618,86 Ευρώ, προχωράμε πλέον άμεσα και στο επόμενο στάδιο της δημοπράτησης του σε συνεργασία με την Περιφέρεια μας. Οι μάχες με τα προβλήματα, δεν κρίθηκαν ποτέ στα λόγια και φυσικά δεν κερδήθηκαν ποτέ μέσα από διαδρομές μικροπολιτικής. Η υπευθυνότητα πάντα αποδίδει και η κοινωνία προοδεύει μέσα από στάσεις καθαρές και κυρίως μέσα από την συλλογικότητα. Υπευθυνότητα και συλλογικότητα στην πράξη και όχι στα λόγια.».

Με την υλοποίηση της Πράξης, η ορθολογική, επιστημονικά ορθή και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων θα έχει διαχρονικά θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον της Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με την αποτροπή της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων, την επιδίωξη ορθολογικής διαχείρισης, εντατικοποίηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή αλλά και με μηχανικά μέσα, την ανάκτηση οργανικών απορριμμάτων και γενικά την μείωση των υπολειμμάτων των αποβλήτων που θα οδηγούνται προς ταφή.

Η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στη συμμόρφωση του ΦOΔΣΑ. Νοτίου Αιγαίου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας (Νόμος 4042/12, νέος Ε.Σ.Δ.Α., αναθεωρημένος ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου).

Επιπλέον, τονίζεται πως με την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων/ έργων, ο ΦOΔΣΑ. Νοτίου Αιγαίου θα αποφύγει/απομειώσει την επιβάρυνση του Ειδικού Τέλους Ταφής για τα απόβλητα που οδηγούνται για ταφή χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα