Τη Δευτέρα η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρπάθου

Την 8η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 8ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η
αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: α) «Κάλυψη Δαπανών Αποκομιδής Απορριμματοφόρων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών ποσού 44.931,32 ευρώ» β) «Κάλυψη Δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023-2024 ποσού13.511,00 ευρώ».
2. Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου γιαεκμίσθωση έτους 2024.
3. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Γ΄ Κατανομή έτους 2024, ποσού174.790,63 ευρώ.
4. Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου του Δήμου Καρπάθου, ήτοι Πολυχρονιάδειου Μεγάρου Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας, του περιβάλλοντος χώρου και του γηπέδου 5χ5. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 660d395b4d3d0bbdeecc08c2 στις 03/04/24 14:33
5. Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου του Δήμου Καρπάθου, ήτοι Κοινοτικού Μεγάρου, της Τοπικής Κοινότητας Σπόων.
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων καιΣταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου
7. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ από03-01-2024 έως και 01-03-2024» ποσού 1.053,85 ευρώ.
8. «Επαύξηση ισχύος από 85 KVA σε 250 KVA της παροχής με αριθμό 52917263-01 στην περιοχή ¨ΚΑΡΝΑΓΙΟ».
9. «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής/Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» ΔΡΑΣΗ 16931 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την Πράξη με τίτλο “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ” προϋπολογισμού 277.332,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%.
10.Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα