Τεχνητή νοημοσύνη για την αξιοποίηση δεδομένων πολιτικής προστασίας

Σε δημόσια διαβούλευση βγήκε ένα σημαντικό έργο από την Κοινωνία της Πληροφορίας που αφορά στην διαχείριση, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο προϋπολογισμός του έργου πλησιάζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει για τα καλά στην ζωή μας με το Δημόσιο να αρπάζει κάθε ευκαιρία που θα μπορούσε για να αλλάξει τα δεδομένα που δημιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή αλλά και η κλιματική αλλαγή και να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών αλλά και της ίδια της χώρας, των δομών αλλά και των καλλιέργειών της.

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης: Υποέργο 3 – Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων πολιτικής προστασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης»»

Η εκτιμώμενη αξία του έργου θα πλησιάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης η Ελλάδα πέρα από τα εγγενή φυσικά φαινόμενα που υφίστανται και εκδηλώνονται σε όλη την επικράτεια λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφίας και γεωγραφικής της θέσης, καλείται να αντιμετωπίσει ιδίως τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και τη σημαντική αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων που δημιουργούν σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και καταστροφές. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν ιδίως την ανθρώπινη ζωή και υγεία, καθώς και την οικονομία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η χώρα είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, παγετοί, ανεμοστρόβιλοι), οι κατολισθήσεις, οι ηφαιστειακές εκρήξεις (πιθανός κίνδυνος), οι κίνδυνοι από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είτε ακούσιες (π.χ. βιομηχανικά / τεχνολογικά ατυχήματα, ραδιολογικά / πυρηνικά ατυχήματα) είτε εκούσιες που χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενοι κίνδυνοι (π.χ. κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο, μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικές επιθέσεις).

Στα ανωτέρω προστίθενται και οι υγειονομικοί κίνδυνοι, όπως αυτοί της πρόσφατης πανδημίας Covid 19, όπου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) ανέλαβε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπισή της σχετικά με τις ενέργειες ιχνηλάτησης των κρουσμάτων. Οι ανωτέρω κίνδυνοι, αναδεικνύουν την τρωτότητα και την ευπάθεια των σύγχρονων κοινωνιών και συνακόλουθα την αναγκαιότητα αναβάθμισης των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, τόσο διεθνώς, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Βασικός στόχος που επιδιώκεται με την υλοποίηση του Έργου, είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα επιτρέπει στους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας την βέλτιστη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση όλων των διαθέσιμων πόρων και τη διαχείριση όλων των συμβάντων, έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υ.Κ.Κ.Π.Π. , αναφορικά με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα δραστηριότητάς του, κύριος στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, για να ενισχυθούν οι δυνατότητές του σε κάθε τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την ετοιμότητα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση το Υ.Κ.Κ.Π.Π. θα υλοποιήσει ένα ολιστικό επιχειρησιακό σύστημα που θα αξιοποιεί το σύνολο των ήδη διαθέσιμων αλλά και νέων συστημάτων, κάτω από δυο κύριους επιχειρησιακούς πυλώνες:

1. Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

O ανάδοχος του παρόντος έργου θα κληθεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη παροχή πληροφόρησης τόσο προς τους επιχειρησιακούς χρήστες του Υ.Κ.Κ.Π.Π. αλλά και προς λοιπούς κυβερνητικούς χρήστες (Κεντρική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ.) όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (π.χ. ανεξάρτητες αρχές, θεσμοί, κλπ.), ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υ.Κ.Κ.Π.Π., η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων, ο σχεδιασμός νέων επιχειρησιακών σχεδίων και γενικότερα η υποστήριξης της διαδικασίας παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και της λήψης αποφάσεων.

Πηγή: euro2day.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα