Συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Μαρτίου η Δημοτική Επιτροπή Κω

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για τις ανάγκες στελέχωσης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω.
2. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Αντιμάχειας (ανασύνταξη)» με Α.Μ. 51/2020.
3. Έγκριση τεύχους Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης χειρονόμων υδροβιοτόπων» (Α.Μ. 01/24).
4. Έγκριση των υπ’ αριθ. 6177/13-03-2024 & 6183/13-03-2024 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών –Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ».
5. Έγκριση του υπ’ αριθ. 5759/11-03-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ».

6. Έγκριση του υπ’ αριθ. 5855/11-03-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΝΕΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
7. Συμμόρφωση με την αριθ. Α85/ 2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης που άσκησε η/ο Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) 2014-2020 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕ 55 ΚΩ».
8. Χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δικτύου Μέσης Τάσης με υπόγεια όδευση για την ηλεκτροδότηση παροχής Μέσης Τάσης (Επαύξηση υπάρχουσας παροχής Χαμηλής Τάσης) στην περιοχή Λάμπη Δήμου Κω.
9. Χορήγηση έγκρισης εκσκαφής στον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή έργου υπογείωσης τμήματος δικτύου Μέσης στην περιοχή Μαρμάρι νήσου Κω.
10. Έγκριση τοποθέτησης 3 φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενους στύλους του δικτύου Χ.Τ. του Υ/Σ 121 Κω.
11. Έγκριση νέας μονοφασικής παροχής του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Αντιμάχεια του Δήμου Κω.
12. Ανάκληση της υπ΄αρ. 5/22-01-2024 απόφασης της Δ.Ε. περί σύστασης πάγιας προκαταβολής του Δήμου Κω και των Δημοτικών Κοινοτήτων.
13. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής 2023.
14. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Κω, Δημοτικών Κοινοτήτων Κω, Ασφενδιού, Πυλίου, Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου οικονομικού έτους 2024 και ορισμός υπολόγων.
15. Μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του καταργούμενου ν.π.δ.δ. «ΔΟΠΑΒΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ» από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Τράπεζα σε λογαριασμούς του Δήμου Κω.
16. Επικαιροποιηση της υπ΄αρ. 112/19-04-2023 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κω περί λήψης απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης δυνάμει δικαστικής απόφασης.
17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Κονίτσης για εκδηλώσεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω, του 1ου και του 2ου Ενιαίου Λυκείου Κω.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Κασσιώτη Γεωργία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα