Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» εντάσσονται η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Καρδάμαινα και η αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης Κω

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης των δύο σημαντικών έργων υποδομής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.410.240,17€

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» δύο νέων σημαντικών έργων  ύδρευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της Κω, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για τα έργα «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Καρδάμαινα της Κω», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 673.340,17€ και «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης Κω», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 736.900,00€.

Τα δύο έργα εντάσσονται στην Προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων».  Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

Το έργο  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Καρδάμαινα της Κω», αφορά στην κατασκευή μιας νέας, διθάλαμης δεξαμενής χωρητικότητας 2.000 m3, η οποία περιλαμβάνει και 132 μ. σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων. Προβλέπεται ότι η νέα δεξαμενή θα μπορεί να παρέχει ημερησίως ποσότητες της τάξης των 6.000m3 και περίπου 400m3 τις ώρες αιχμής. Η δεξαμενή χωροθετείται ΒΔ του οικισμού της Καρδάμαινας. Η τροφοδοσία της προβλέπεται να γίνεται από μία σειρά έξι γεωτρήσεων και αντίστοιχους αγωγούς μεταφοράς νερού. Οι εργασίες κατασκευής των αγωγών μεταφοράς και των συνδέσεών τους με τις γεωτρήσεις δεν αποτελούν αντικείμενο της πράξης και θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα της ΔΕΥΑ Κω. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η νέα χάραξη δασικής αγροτικής οδού προσπέλασης, μήκους 150 μ. προς υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεραιών, η οποία θα εξυπηρετεί και την προσπέλαση του θαλάμου εξάμμωσης της δεξαμενής. Στην πράξη επίσης περιλαμβάνεται και υποέργο σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, για τη σύνδεση της δεξαμενής με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2024.

Το έργο «Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης Κω» αφορά στην αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων βασικών δικτύων ύδρευσης στην πόλη της Κω, συνολικού μήκους 2,3 χλμ, τα οποία είναι κατασκευασμένα από αμιαντοτσιμέντο και εμφανίζουν συνεχείς θραύσεις. Το έργο διακρίνεται σε δύο διακριτά και ανεξάρτητα τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου κεντρικού αγωγού από αμιαντοτσιμέντο στην οδό Εθνικής Αντίστασης και στην οδό Φιλίνου. Για το τμήμα αυτό προβλέπεται αντικατάσταση με αγωγό HDPE, μήκους 1.300μ. Το δεύτερο τμήμα αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου κεντρικού αγωγού από αμιαντοτσιμέντο στις οδούς Κορυτσάς, Κλεοβούλου και Μανδηλαρά. Για το τμήμα αυτό προβλέπεται αντικατάσταση με αγωγό HDPE, μήκους 1.000μ. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός παρακολούθησης και χειρισμού του δικτύου, δηλαδή δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, φρεάτια κλπ. Στην πράξη περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για την αρχαιολογική παρακολούθηση.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 20/09/2024 και λήξης η 31/12/2025.

Δικαιούχος των δύο έργων είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ

Για την ένταξη των δύο έργων, ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΕΥΑ Κω:

Την χρηματοδότηση δύο μεγάλων έργων της ΔΕΥΑΚ, στην πόλη της Κω και στην Καρδάμαινα, που ενισχύουν και αναβαθμίζουν ποιοτικά τις υποδομές υδροδότησης του νησιού, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά από πρόταση της ΔΕΥΑΚ, στο πλαίσιο της συνεργασίας Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αφορούν:

  1. Στην κατασκευή νέας δεξαμενής υδροδότησης στην Καρδάμαινα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 673.340,17€, και
  2. Στην αντικατάσταση δικτύων διανομής νερού στην πόλη της Κω, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 736.900€.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεξαμενή στην Καρδάμαινα κατασκευάζεται ήδη με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η χρηματοδότηση της πλέον από το Περιφερειακό Πρόγραμμα αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση στη ΔΕΥΑΚ, που της δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνει τους ίδιους πόρους σε άλλα έργα, αναγκαίων υποδομών του νησιού.

Με τη νέα δεξαμενή θα ενισχυθεί η κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών ύδρευσης στην Καρδάμαινα, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πίεσης σε περιόδους αιχμής και θα βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος μέσα από το βελτιωμένο σύστημα επεξεργασίας που εγκαθίσταται.

Όσον αφορά στο έργο αντικατάστασης παλαιών δικτύων αμιαντοσωλήνων κατά μήκος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και των οδών, Φιλίνου, Μανδηλαρά, Κορυτσάς και Κλεοβούλου, συνολικού μήκους 2,3 χιλιομέτρων, θα ανακουφίσει μεγάλο τμήμα της πόλης από τις συχνές βλάβες που εμφανίζονται στα προαναφερόμενα δίκτυα, οι οποίες επιβαρύνουν και το οδόστρωμα σε βασικούς άξονες κυκλοφορίας στην πόλη.

 

Γραφείο Τύπου

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα