Στέφανος Δράκος – Απολογισμός Έργου: Εκτελείται το έργο Αποκατάστασης του Κτηρίου της Πινακοθήκης

 

Σε ποσοστό 65% έχουν ήδη εκτελεστεί οι εργασίες που αφορούν στην Αποκατάσταση του Κτηρίου της Πινακοθήκης στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Το έργο, εκτελείται, σε αυτή τη φάση, στον όροφο του κτηρίου.

Η «Συντήρηση του Κτηρίου της Πινακοθήκης», είχε αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου ενενήντα έξι χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ (1.096.023,00€) και συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των οκτακοσίων τριών χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (803.028,48€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υποβολή σχετικών προσφορών και εκπτώσεων (26,73%) που οδήγησαν στον τελικό ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019, Άξονας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Πράσινου Ταμείου με το ποσό των εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (657.614,00€). Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Ρόδου.

Στον 1ο όροφο του κτηρίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και έχουν προχωρήσει οι οικοδομικές, όπως καθαιρέσεις, ψευδοροφές, αποξήλωση wc, αποκατάσταση σιδηρών κιγκλιδωμάτων. Σήμερα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων, αποκαταστάσεις και ελαιοχρωματισμοί.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη για την αναδιαμόρφωση της Πινακοθήκης «Ανδρέας Ιωάννου», διενεργούνται εργασίες που αφορούν στη λειτουργικότητα του κτηρίου (διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων σε ισόγειο και όροφο), ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (πλήρη αντικατάσταση ΗΜ), λειτουργία πωλητηρίου, αναγκαίες εργασίες για την απρόσκοπτη πρόσβαση ΑμεΑ, χωροθέτηση ανελκυστήρα, διαμόρφωση/αναβάθμιση χώρων υγιεινής, αναβάθμιση λειτουργίας εκθεσιακών χώρων έπειτα από νέα μουσειολογική μελέτη, αντικατάσταση/αποκατάσταση δαπέδων, ψευδοροφές, εσωτερικές επενδύσεις, χρωματισμοί, αποκατάσταση των κιγκλιδωμάτων κ.α. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις έχουν ως στόχο τη συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της Πινακοθήκης.

Η χρηματοδότηση

Με τη με αρ. 164.2.2Α/2019, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Πράσινου Ταμείου, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ 2897/29.06.2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, η πρόταση της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, για αύξηση της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση κτηρίου Πινακοθήκης». Βάσει αυτής, ο Δήμος Ρόδου, χρηματοδοτείται με το ποσό των εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (657.614,00€).
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιος Σταθόπουλος, έχοντας υπόψη το με υπ’ αριθμ. 58746/30.10.2019 (α.π. 6016/31.10.2019) του Αντιδημάρχου, που αφορούσε στην έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για οριστική ένταξη της πρότασης χρηματοδότησης, υπέγραψε την αύξηση της χρηματοδότησης του έργου, στο ποσό των εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (657.614,00€).

 

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την παράταξη του Αντώνη Β. Καμπουράκη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα