Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Χάλκη, με ευρωπαϊκούς πόρους της ΠΝΑΙ

Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Χάλκη, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής: 

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου, προϋπολογισμού 0,5 εκατ. ευρώ,  στο πλαίσιο της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής εκστρατείας στην ιστορία του Νοτίου Αιγαίου

Στην μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκστρατεία στην ιστορία του Νοτίου Αιγαίου, εξελίσσεται ο αγώνας της Περιφέρειας , προκειμένου τα νησιά να γυρίσουν σελίδα στην περιβαλλοντική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Μετά την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης  του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερέων αποβλήτων της Αμοργού, της Αντιπάρου και της Μεγίστης, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε και την απόφαση ένταξης στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 της προμήθειας και εγκατάστασης σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Χάλκη.

Πρόκειται για έργο του Δήμου Χάλκης, εκτός των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο υλοποιεί, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης  «Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ/ΣΜΑΥ Δήμου Χάλκης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής».  

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 508.400,00 ευρώ.  Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ταυτόχρονα Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφόρτωσης των αστικών στερεών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου αυτά να μεταφέρονται με ασφάλεια στις αντίστοιχες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσής τους στη Ρόδο. Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί εντός υπάρχοντος ιδιόκτητου γηπέδου του Δήμου Χάλκης, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.07.2022 και λήξης η 31.12.2023

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα