Ο Δήμος Καρπάθου ανακοίνωσε την πρόσληψη 13 ατόμων εποχικό προσωπικό

Στην ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, προχώρησε ο Δήμος Καρπάθου και συγκεκριμένα: 1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων, 1 θέση ΔΕ Υδραυλικών, 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών, 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων, 1 θέση ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων , 7 θέσεις ΥΕ προσωπικού καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΕΠ ΣΟΧ2 μέχρι και την 8η Μαϊου 2024 και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά([email protected]) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας , Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κανάκη Ειρήνης (τηλ. Επικοινωνίας 22453-60127).

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχάλης Κ. Φελλουζής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα