Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου είναι προγραμματισμένες την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, η πρώτη στις 4.30 το απόγευμα, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη και η δεύτερη στις 6, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής το 2021.

Η ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16.30, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄),
για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

01. Προσλήψεις στην Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).

02. Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία–Μιχαλίτσα. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).

03. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2023. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).

04. Αντικατάσταση Τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος).

05. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2021». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

06. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

07. Τροποποίηση Σύμβασης (Προσαύξηση Τιμής) «Προμήθεια και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς», συμφώνως των διατάξεων της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των άρθρων 288 και 388 Α.Κ. και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης παράδοσης συμφώνως της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

08. Τροποποίηση Σύμβασης (Προσαύξηση Τιμής) «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)», συμφώνως των διατάξεων της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των άρθρων 288 και 388 Α.Κ. και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης παράδοσης συμφώνως της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

09. Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95, 96, 217 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν.3731/2008, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄),
για συζήτηση και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου του παρακάτω θέματος :

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

@2022 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα