Β. Υψηλάντης: Στόχος του ν/σ του υπουργείου Υγείας η διασφάλιση της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας των ασθενών

Ο  Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης  μιλώντας  στην Ολομέλεια της Βουλής επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», είπε ότι  για πρώτη φορά στη χώρα μας ρυθμίζεται συστηματικά  και οργανώνεται η παροχή ανακουφιστικής βοήθειας σε χρόνια πάσχοντες ασθενείς.

Και μόνον οι αριθμοί, πέρα από την ανθρώπινη διάσταση του θέματος, καταδεικνύουν την σοβαρότητα και το μέγεθος του εγχειρήματος. 135.000 ασθενείς εκ των οποίων το 63 % αφορά χρόνιες ασθένειες και το 37% κακοήθεις νεοπλασίες.

Ο βουλευτής τόνισε, πόσο σημαντική είναι για τα νησιά μας η πρόβλεψη του Άρθρου 66, με την οποία βελτιώνεται η διάταξη για τη στελέχωση των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) και δίνεται η δυνατότητα στελέχωσής τους, εναλλακτικώς, από επαγγελματίες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων και κλάδων, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση πληθυσμών σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Βασίλη Α. Υψηλάντη είναι το παρακάτω:

« Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,

Οι σημαντικές διατάξεις που εμπεριέχονται, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, για την καθημερινότητα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσει σε δεύτερη μοίρα τον βασικό κορμό του, που αφορά τις διατάξεις, που εισάγει το υπουργείο υγείας, σχετικά με το ολοκληρωμένο σύστημα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας. Άλλωστε για πρώτη φορά στη χώρα μας ρυθμίζεται συστηματικά  και οργανώνεται η παροχή ανακουφιστικής βοήθειας σε χρόνια πάσχοντες ασθενείς. Και μόνον οι αριθμοί, πέρα από την ανθρώπινη διάσταση του θέματος, καταδεικνύουν την σοβαρότητα και το μέγεθος του εγχειρήματος. 135.000 ασθενείς εκ των οποίων το 63 % αφορά χρόνιες ασθένειες και το 37% κακοήθεις νεοπλασίες.

Στόχος του νομοσχεδίου η διασφάλιση της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας των ασθενών με την ανάπτυξη ειδικών δομών θεραπείας και νοσηλείας τους, την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλη εκπαίδευση και την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης των ασθενών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας αλλά και των οικογενειών και των οικείων τους και τέλος η αξιοποίηση και χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων τηλεϊατρικής για την συμβουλευτική υποστήριξη των ασθενών και των ανθρώπων που τους φροντίζουν. Η λειτουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής και η κατάρτιση από αυτήν Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας εμπεριέχονται στον πολύ αυτό σημαντικό σχεδιασμό με την πρόβλεψη δημιουργίας δομών που σκοπό έχουν την ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη παροχή ανακουφιστικής φροντίδας από διεπιστημονική ομάδα, η οποία πρέπει να είναι το δυνατόν περισσότερο διευρυμένη. Αποσκοπούμε στη δημιουργία εξωτερικών ιατρείων ανακουφιστικής φροντίδας αλλά και κέντρων ημερήσιας φροντίδας ασθενών και η  δημιουργία ξενώνων. Για το εγχείρημα αυτό, που αποτελεί άλλη μια σημαντική καινοτομία και πρωτοπορία στον χώρο της υγείας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη,  αξίζει πραγματικά συγχαρητηρίων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας.

Εισάγονται επίσης με το νομοσχέδιο αυτό οι αναγκαίες παρατάσεις για όλο το φάσμα των εργαζομένων και απασχολουμένων, σε όλα τα επίπεδα, λόγω του Covid  ενώ ανακαλούνται αναδρομικά και αυτοδίκαια τα πρόστιμα τα οποία είχαν επιβληθεί ως επίσης και οι αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, για όσους εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου, είτε εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού από τις αρμόδιες επιτροπές.

Σημαντική για τα νησιά μας είναι επίσης η πρόβλεψη του Άρθρου 66 με την οποία βελτιώνεται η διάταξη για τη στελέχωση των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) και δίνεται η δυνατότητα στελέχωσής τους, εναλλακτικώς, από επαγγελματίες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων και κλάδων, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση πληθυσμών σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Συνεπώς όσον αφορά τα αμιγώς θέματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της υγείας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γίνεται ένα τεράστιο αναδιοργανωτικό βήμα στον τομέα αυτό.

Θα ήθελα επίσης να ασχοληθώ με τρία ακόμα  ζητήματα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο.

Πρώτον με το άρθρο 79 που αφορά την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299 / 2004 και  3908 / 2011 παρατείνεται εκ νέου για εννέα μήνες και ένα έτος, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 76 του νόμου 4399 / 2016. Για λόγους συνέπειας και καλής νομοθέτησης πρέπει κατά την άποψή μου, Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, να προστεθεί παράγραφος σύμφωνα με την οποία για τις περιπτώσεις των έργων του νόμου 3299 / 2004 για τα οποία βρίσκει εφαρμογή η παράγραφος 4 του άρθρου 76 του νόμου 4359 / 2016, η ανωτέρω παράταση των 9 μηνών να προστεθεί στην δικαιούμενη παράταση για λόγους ανωτέρας βίας.

Δεύτερον για την διάταξη του άρθρου 86 παρ.7 με την οποία αναστέλλεται η υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων για 3 έτη που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής.

Τρίτον για την κατά παρέκκλιση δόμηση στα εκτός σχεδίου πόλης θεσπίζεται στο άρθρο 88 μεταβατική διάταξη με την οποία εάν, μέχρι την έγκριση τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής αδείας με τα αδικαιολόγητα και της μελέτης προβλέπονται ή έχει υποβληθεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση εγγραφεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης σύμφωνα με το νόμο αν στην τελευταία αυτή περίπτωση η αίτηση για έκδοση οικοδομικής αδείας η προέγκρισης υποβληθεί μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του 2023, μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα επτά κατηγοριών μεταξύ των οποίων και όσα έχουν ελάχιστο εμβαδό 4000 m² όταν επ αυτών αναγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Θα κλείσω επισημαίνοντας ότι τόσο το μέτρο του MARKET PASS για 10% αποζημίωση στις αγορές τροφίμων ευάλωτων οικονομικά συμπατριωτών μας, όσον και η φορολόγηση των κερδών των διυλιστηρίων καταδεικνύουν το αίσθημα δικαίου εμπνέει τις επιλογές της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ. Τα μέτρα για την Κοινωνία δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα πολίτη αντιθέτως τον ενισχύουν.

Τέλος, με την δήλωση υπερψήφισης του ΝΣ, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς σε όλες και όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον Καινούριο Χρόνο με υγεία,  ευτυχία και ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. »

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

info@realvoice995.gr

@2022 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα