Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου – Ποια θέματα θα συζητηθούν

Την προσεχή Παρασκευή στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26.01.2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης:

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 2. Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 3. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 4. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 5. Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. (Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. κ. Βασίλειος Βαγιανάκης).
 6. Έγκριση 2ης εσωτερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 7. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 8. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 9. Τροποποίηση καθορισμού κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 10. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 11. Επιχορήγηση της εταιρείας “Διάσωση Ζώων Ρόδου ΑΜΚΕ” για τη διαχείριση του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Θωμάτος).
 12. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία – Μιχαλίτσα. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Θωμάτος).
 13. Πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την φροντίδα αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων στο νησί της Ρόδου από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών “Παιδεία” και τον ΠανΡοδιακόΣύλλογο Αμερικής “Απόλλων”. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Θωμάτος).
 14. Αίτημα παράτασης υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή Συμβούλου για την Παροχή Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση των Πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 (MIS 5000222) και 2018-2019 (MIS 5029377)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).
 15. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2321 Αφάντου επί κοινόχρηστης οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008), ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Μαρίας για χρήση κατοικίας. (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 16. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2510 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Τσαμπίκας Μανέττα για χρήση κατοικιών. (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 17. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2150ΑΓ γαιών Λάρδου στη χαρακτηρισμένη ως κοινοτική οδό(ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας Διακολουκά Λουκά για χρήση κατοικιών». (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 18. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151_70 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας Αφοί Νικόλαος και Γεώργιος Μάχλης Ο.Ε. για χρήση εργαστηρίου χαμηλής όχλησης εμφιάλωση πυροσβεστήρων, αποθήκευση ξηρού πάγου». (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 19. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.494 γαιών Παστίδας σε κτηματολογικό δρόμο , ιδιοκτησίας Μελισσοκομική Δωδεκανήσου Α.Ε.Β.Ε. για Βιοτεχνική χρήση. (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 20. Χωροθέτηση θέσεως στάσης – στάθμευσης γενικής χρήσεως επί της οδού Καναδά στη Δ.Ε. Ρόδου. (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 21. Χωροθέτηση θέσεως στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων με υποπινακίδα με αναγραφή της χρονικής περιόδου παραχώρησης επί της οδού Καλύμνου. (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 22. Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην οδό Απελλού 7Α στην Μεσαιωνική πόλη. (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 23. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ¨ (ΤΜΗΜΑ Α-ΣΤ). (Εισηγήτρια: Γενική γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 24. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 25. Έγκριση Παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 26. Έγκριση Παράταση Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019».(Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 27. Έγκριση 3ης Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ».(Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 28. Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος της κ.μ. IV-1745 οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας του Κιολέ Κουρτουλούς του Ιχσάν, που βρίσκεται στην πλατεία Ι. Κόντη του ρυμοτομικού σχεδίου παλιάς πόλης Ρόδου, με σκοπό τη συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 29. Καθορισμός θέσεων αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων με τροφεία και ΕΣΠΑ στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μενεγάκης).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                          Κυριάκος Β. Κασάπης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα