ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ετοιμάζει δύο νέα υβριδικά έργα ΑΠΕ στη Ρόδο

Συνδυάζουν αιολικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40 MW με υποδομές αποθήκευσης

Δύο βεβαιώσεις παραγωγού για ισάριθμα νέα υβριδικά έργα ΑΠΕ εξασφάλισε από τη ΡΑΑΕΥ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Πρόκειται για αιολικούς σταθμούς, που θα έχουν συνολική ισχύ 40 MW και θα λειτουργούν σε συνδυασμό με υποδομές αποθήκευσης ενέργειας μέσω συσσωρευτών, ενώ προορίζονται για το νησί της Ρόδου.

Η μία βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό project, εγγυημένης ισχύος 10 MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 20 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20 MW, στη θέση Δράκος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου.

Η δεύτερη βεβαίωση έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σταθμός θα αναπτυχθεί στη θέση Κοπελα Ι, της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, του Δήμου Ρόδου. Οι σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν από την ΤΕΝΕΡΓ στις 29 Ιουνίου 2022.

Όσον αφορά τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστου σταθμού προβλέπονται μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής με συσσωρευτές, εγγυημένης και μέγιστης κατανεμόμενης ισχύος 10 MW, εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος φόρτισης 20,7 MW, και αποθηκευτικής ικανότητας 70,7 MW. Σχετικά με τη μονάδα ΑΠΕ προβλέπεται αιολικός σταθμός εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20 MW, που θα αποτελείται από 4 ανεμογεννήτριες με διάμετρο φτερωτής 132 μέτρα.

Όπως σημειώνεται στις σχετικές αποφάσεις, η υλοποίηση των έργων θα εξασφαλιστεί από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης και ιδίων κεφαλαίων, ενώ η διάρκεια των αδειών είναι 25 έτη (έως 14/11/2048)

Οι ειδικότεροι όροι

Σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, η εγγυημένη ισχύς και μέγιστη κατανεμόμενη ισχύς του κάθε σταθμού ορίζεται σε 10 MW και η υποχρέωση του σταθμού για παροχή εγγυημένης ισχύος εξαντλείται στη διάθεση της ισχύος αυτής για περίοδο έως 7 ωρών ημερησίως, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, βάσει των σχετικών προβλέψεων και ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και της πρότυπης Σύμβασης Πώλησης για υβριδικούς σταθμούς.

Η παραπάνω υποχρέωση του παραγωγού δεν αναιρεί την υποχρέωση του Διαχειριστή για την απορρόφηση όλης της διαθέσιμης ενέργειας από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της άδειας.
Επίσης, η απορροφώμενη ενέργεια για πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης θα συμψηφίζεται σε ωριαία βάση με την ενέργεια των μονάδων ΑΠΕ του σταθμού.

Σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων ΑΠΕ του σταθμού σε πραγματικό χρόνο προβλέπεται ότι αυτές λειτουργούν:

  • είτε για την απορρόφηση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο από τις μονάδες πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού.
  • είτε για τη συνεισφορά σε πραγματικό χρόνο στην παροχή της εγγυημένης ισχύος που ζητείται από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της άδειας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του ΚΔΜΔΝ.
  • είτε για την απευθείας έγχυση ενέργειας από ΑΠΕ στο σύστημα, σύμφωνα με την σχετική εντολή λειτουργίας (set point) που δίνεται από το Διαχειριστή σε πραγματικό χρόνο, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα ΔΜΔΝ. Η εντολή αυτή εκδίδεται ειδικά για υβριδικούς σταθμούς και αφορά δυνατότητα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο σε ώρες κατανομής κατά τις οποίες δεν έχει τεθεί ανάλογος περιορισμός σε αιολικούς σταθμούς που λειτουργούν στο οικείο αυτόνομο σύστημα και δεν αποτελούν τμήμα υβριδικού σταθμού.
  • είτε σε συνδυασμό των ανωτέρω περιπτώσεων.

Η παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ του σταθμού σε πραγματικό χρόνο ελέγχεται απολογιστικά, με βάση τις μετρήσεις και σχετικές εντολές πραγματικού χρόνου που καταγράφονται από τον Διαχειριστή.

Τέλος, το ποσοστό προτεραιότητας ένταξης των μονάδων ΑΠΕ του υβριδικού σταθμού ορίζεται σε 100% της ζητούμενης ενέργειας αποθήκευσης από τον σταθμό. Επί του ποσοστού αυτού ορίζεται ανοχή η οποία δεν υπερβαίνει, για τις αντίστοιχες ποσότητες ενέργειας, το 5% ωριαίως και το 3% ημερησίως.

Σε κάθε περίπτωση, η απόκλιση της παραγόμενης ισχύος των μονάδων ΑΠΕ και του συστήματος αποθήκευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα αντίστοιχα όρια στιγμιαίας λειτουργίας που καθορίζονται στον ΚΔΜΔΝ. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

newmoney.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα