Συνεδριάζει την 1η Μαΐου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεών του και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) την 1 Μαΐου 2024, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).
2. Λήψη απόφασης για την πρόωρη λύση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκμίσθωσης Ακινήτου, μετά από αίτημα του Μισθωτή (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).
3. Λήψη Απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 33 Σχεδίου πόλεως Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).
4. Λήψη απόφασης για την αλλαγή αφετηρίας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου ALL DAY TRAVEL, μετά την εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα. Κασσιώτη Γεωργία).
5. Γνωμοδότηση για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων που οφείλει ο Δήμος Κω στην ιδιοκτήτρια των ΚΜ 1958 & 462 Οικοδομών Κω – Εξοχής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί 2ης αναμόρφωσης εσόδων εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2024 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου 2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΛΤ Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης του απολογισμού οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω κα Χατζηθωμά- Κυπραίου Κατερίνα).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω, περί ψήφισης του απολογισμού οικον. έτους 2023 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω κα Χατζηθωμά- Κυπραίου Κατερίνα).
10. Επικαιροποίηση της με αριθμό 175/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, μετά το με αριθμ. πρωτ. 4179/23-2-2024 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΥΙΚ Α.Ε.» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα