Συνεχίζεται και με το νέο ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων του Κέντρου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών

Με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία γινόταν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, συνεχίζεται και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου», στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 356.271,00 €.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2023 και λήξης η 30/06/2026.

Ο αριθμός ωφελούμενων γυναικών του Συμβουλευτικού Κέντρου Ρόδου, ανέρχεται σε 160.

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της Λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής  υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών καθώς και την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής από το ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα αποτελούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο.

Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Ρόδου περιλαμβάνει τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:

– Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.

– Δράσεις προώθησης στην απασχόληση. 

– Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου. 

-Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 

-Υπηρεσίες διερμηνείας σε γυναίκες ωφελούμενες που έχουν υποστεί βία σε όλες τις μορφές ή/ και πολλαπλές διακρίσεις όπως μετανάστριες, προσφύγισσες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ρόδου λειτουργεί στον 1ο όροφο κτιρίου εξασφαλίζοντας την πρόσβαση ΑμεΑ και είναι στελεχωμένο με 1 ΠΕ Κοινωνιολόγο, 1 ΠΕ Ψυχολόγο, 1 ΠΕ Νομικό, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 1 ΤΕ Διοικητικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Προφέρονται υπηρεσίες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σε εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και της προγραμματικής συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι ενήλικες γυναίκες που έχουν υποστεί / υφίστανται έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, προσφύγισσες, μονογονείς, άπορες, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.) Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα, σε όποια περιοχή και αν ζει, θα μπορεί να αναζητήσει στήριξη στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Τούτο κρίνεται απαραίτητο, καθώς διασφαλίζονται συνθήκες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, που είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γυναικών.

Η λειτουργία του Κέντρου  χρηματοδοτείται από το ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη» και στη Δράση «Συνέχιση λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα