Στις 10 Μαΐου η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου

Την Παρασκευή, 10η Μαΐου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η 11η τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου,  για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:
Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (Εισήγηση με α/α 14068/19-04- 2024 Τμήματος Προσόδων Διεύθυνσης Οικονομικών).
2. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2024. (Εισήγηση με α/α 14072/22-04-2024 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου).
3. Έγκριση επιτροπής παραλαβής δαπανών δημοσίων και διεθνών σχέσεων για το έτος 2024. (Εισήγηση με α/α 14074/24-04-2024 Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Αυτοτελές)).
4. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β’ Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 14077/25-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
5. Ορισμός Μελών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για την Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού έτους 2024. (Εισήγηση με α/α 14079/26-04-2024 Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού).
6. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. (Εισήγηση με α/α 14082/19-04-2024 Τμήματος Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών).
7. Εισήγηση για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. (Εισήγηση με α/α 14084/01-5-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).
8. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΙΘΩΝΑ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019». (Εισήγηση με α/α
14085/30-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
9. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Αφάντου». (Εισήγηση με α/α 14086/30-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
10. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την «Προμήθεια εξοπλισμού του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες». (Εισήγηση με α/α 14088/30-04-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
11. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 14089/30-04- 2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

12. Έγκριση της με αριθ. 2946/19-09-2023 απόφασης του πρώην δημάρχου Ρόδου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπροσώπησης του Δήμου Ρόδου από την δικηγόρο Αθηνών Βασιλική Πάλλη του Χρήστου, με
ΑΜΔΣΑ 35126. (Γνωμοδότηση με α/α 14093/01-05-2024 Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη).
13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη θερινή περίοδο 2024. (Εισήγηση με α/α 14098/02-05-2024 Τμήματος Προσόδων Διεύθυνσης Οικονομικών).
14. Εξειδίκευση πίστωσης για προσφορά εδεσμάτων σε φοιτητές και μαθητές ERASMUS. (Εισήγηση με α/α 14095/01-5-2024 Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).
15. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδα – ΚύπροςΣΥΝΕΡΓΕΙΝ». (Εισήγηση με α/α 14096/01-5-2024 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα