Πολιτική Προστασία: Καταγραφή ζημιών και αποζημιώσεις με… ψηφιακή ταχύτητα

Προκηρύσσεται το έργο ψηφιοποίησης του Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας, προϋπολογισμού 13,7 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ. Ποια είναι η στόχευση.

Ταχύτητα στην καταγραφή ζημιών αλλά και στις αποζημιώσεις των πληγέντων. Ενίσχυση του εθελοντισμού στην πολιτική προστασία, καθώς και διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας με πολίτες και επιχειρήσεις για θέματα που άπτονται της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Αυτά  είναι ορισμένα μόνο από τα οφέλη που θα επιφέρει η ψηφιοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.Οι φυσικές καταστροφές που κλήθηκε να διαχειριστεί η χώρα το 2023 ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις και «κακώς κείμενα» στην διαχείριση αλλά και ελλείψεις εθελοντισμού που δημιουργούσαν σημαντικές καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταγραφής και αποζημίωσης.

Το σχέδιο «ΑΙΓΙΣ»

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε το έργο: «Ψηφιακές εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας και συναφείς υπηρεσίες» του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και προϋπολογισμού 13,7 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΥΚΚΠΠ) υλοποιεί ένα σύνθετο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού το οποίο θα του επιτρέψει να αναβαθμίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προ το σύνολο των πολιτών της χώρας.

Κύριος άξονας του συγκεκριμένου σχεδίου αποτελεί η υλοποίηση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Στο εν λόγω πρόγραμμα, το ΥΚΚΠΠ έχει αναλάβει την υλοποίηση της παρούσας εμβληματικής δράσης, η οποία περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό του φορέα σε όρους τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων που χρησιμοποιεί.

Ειδικότερα μέσω συμπληρωματικών ψηφιακών εφαρμογών, διασφαλίζεται η συμμόρφωση του Υπουργείου κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και η διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας με πολίτες και επιχειρήσεις για θέματα που άπτονται της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Επίσης, θα διασφαλισθεί η υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσω της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών, τα οποία αφενός θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή λειτουργία του σύγχρονου εθελοντισμού, αφετέρου θα επιτρέψουν την έγκαιρη καταγραφή ζημιών και την απόδοση των προβλεπόμενων ενισχύσεων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του νέου θεσμικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης είναι οι εξής:

  • Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής σε πληττόμενους από θεομηνίες – φυσικές καταστροφές (Ε.Μ.Κ.Α.)
  • Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)
  • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης GDPR & συναφείς υπηρεσίες
  •  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης σχέσεων και επικοινωνιών με πολίτες και επιχειρήσεις και λοιπές υποστηρικτικές εφαρμογές

Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

Η προτεινόμενη δράση θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα κυρίως στους τομείς του συντονισμού των εθελοντών αλλά και της ταχείας καταγραφής, αποκατάστασης και αποζημίωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Θα προσφέρει σαφή εικόνα των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στις οποίες μπορεί να εμπλακεί μια εθελοντική ομάδα και τα μέλη αυτής, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης, καθώς και αποτελεσματικού συντονισμού των μελών ανά δράση. Επιπρόσθετα, με γνώμονα την ανάγκη για την ταχεία αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες με βάση την εμπειρία των πρόσφατων φυσικών καταστροφών, το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης όλων των σχετικών διαδικασιών και λειτουργιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα