Ναυτιλία: Πολύ πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό μέσο όρο οι Ελληνίδες που υπηρετούν ως ναυτικοί στα πλοία

Παρά το γεγονός ότι το ναυτικό επάγγελμα παραμένει «ανδροκρατούμενο», η γυναικεία απασχόληση συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή αυξητική τάση, ενώ ανοδικά κινείται και ο αριθμός των νέων ναυτικών, σύμφωνα με την 2η Ενημερωτική Έκθεση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) για την ναυτική απασχόληση που παρουσιάσθηκε χθες στα «Ποσειδώνια 2024».

Το 2023 οι γυναίκες ναυτικοί εκπροσωπούσαν ήδη το 7,1% της συνολικής εγγεγραμμένης ναυτικής απασχόλησης, υπερβαίνοντας σημαντικά τον διεθνή και ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,2% για το 2021 και 2,4% για το 2022 αντίστοιχα). Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων γυναικών ναυτικών για το 2023 ανήλθε στις 1.838, σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση με το 2022, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων γυναικών ναυτικών κατά τον 8ο μήνα του 2023 ανήλθε στις 1.265 ναυτικούς, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σχέση με τον 8ο μήνα του 2022.

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι η ανάκαμψη της ναυτικής απασχόλησης από την κρίση της πανδημίας COVID-19 συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ναυτικών (άτομα που είχαν έστω και μία ημέρα ασφάλισης ως μέλη πληρωμάτων πλοίων εντός του 2023) ανήλθε στους 25.540, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7% σε σχέση με το 2022. Αντίστοιχα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ναυτικών κατά τον 8ο μήνα του 2023 ανήλθε στους 17.248 ναυτικούς, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με τον 8ο μήνα του 2022.

Η συντριπτική πλειοψηφία του ανθρώπινου ναυτικού δυναμικού (άνω του 90%) είναι Έλληνες, άνω του 90% επίσης είναι άνδρες και η μεγάλη πλειοψηφία (71%) εντοπίζεται στην ομάδα ηλικίας 18- 45 ετών.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων ναυτικών παρατηρείται διαχρονικά στις ευρύτερες κατηγορίες των επιβατηγών (επιβατηγά όλων των κατηγοριών), των δεξαμενόπλοιων και των φορτηγών πλοίων (φορτηγά όλων των κατηγοριών). Υπό αυτό το πρίσμα, ο τομέας μεταφοράς εμπορευμάτων τείνει να παρουσιάζει ένα σχετικό προβάδισμα έναντι του τομέα μεταφοράς επιβατών ως προς την συμβολή τους στη συνολική εγγεγραμμένη απασχόληση.

Αυξήθηκε ο αριθμός των νέων ναυτικών
Η έκθεση τονίζει ακόμη ότι η συμμετοχή των νέων ηλικίας 18-30 ετών στην εγγεγραμμένη ναυτική απασχόληση παρουσίασε το 2023 αύξηση 4% σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αντιστοιχούσε κατά το 2023 στο 34% του συνόλου των εγγεγραμμένων ναυτικών. Ωστόσο, οι νέες ηλικίας 18-30 ετών στις γυναίκες εγγεγραμμένες ναυτικούς, αποτελούν το 50,4% του συνόλου. Οι πολυπληθέστερες ειδικότητες ναυτολόγησης το 2023 ήταν οι ειδικότητες του πλοιάρχου και του ανθυποπλοιάρχου στους αξιωματικούς πληρώματος, ενώ στα κατώτερα πληρώματα οι ειδικότητες του ναύτη και του θαλαμηπόλου.

Η εποχικότητα παραμένει βασικό διαχρονικό χαρακτηριστικό της εγγεγραμμένης ναυτικής απασχόλησης και συνδέεται, κυρίως, με τις έντονες εποχικές διακυμάνσεις της τουριστικής κίνησης και, κατ’ επέκταση, της απασχόλησης στην κατηγορία των επιβατηγών. Εάν και το 53% των εγγεγραμμένων ναυτικών το 2023 απασχολήθηκε για διάστημα 7 μηνών και άνω εντός του έτους (μη εποχική απασχόληση), το 41% απασχολήθηκε για διάστημα 1 έως 6 μηνών (εποχική απασχόληση) και το 6% για διάστημα κάτω του 1 μήνα (περιστασιακή απασχόληση). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ναυτικών που απασχολήθηκαν για διάστημα 1-6 μηνών, η μεγάλη πλειοψηφία (68%) εργάστηκε για διάστημα άνω των 4 μηνών.

Αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων που επανήλθαν στην εργασία
Αναφορικά με τις ομάδες ναυτικών που δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω «εγγεγραμμένη ναυτική απασχόληση», ιδιαίτερο εν- διαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

α) Η κατηγορία των αρχιπλοιάρχων και αρχιμηχανικών που εργάζονται στις ναυτιλιακές εταιρείες τείνει αυξανόμενη, αριθμώντας το 2023 1.292 άτομα. Εάν και η συγκεκριμένη ομάδα απασχολείται εκτός πλοίων και, συνεπώς, δεν προσμετράται στην εγγεγραμμένη ναυτική απασχόληση, η παρακολούθηση της στατιστικής εξέλιξης της αποτυπώνει το δυναμισμό της αγοράς εργασίας των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς η απασχόληση σε ναυτιλιακές εταιρείες αποτελεί ελκυστική επιλογή για τους ναυτικούς υψηλών προσόντων και εμπειρίας.

β) Το 2023 χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των εξαγορών χρόνου ναυτικής υπηρεσίας σε πλοία ξένης σημαίας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, οι οποίες ανήλθαν σε 7.188 (αύξηση 34% σε σχέση με το 2022).

γ) Το 2023 χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των αιτήσεων επανάληψης ναυτικού επαγγέλματος που υποβλήθηκαν από συνταξιούχους ναυτικούς που επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας (103 αιτήσεις το 2023 έναντι 72 το 2022 δηλ. αύξηση 43%).

ot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα