Με νέα έργα και δράσεις το αποφασιστικό της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, η οποία συνίσταται σε οικονομική και τεχνική υποστήριξη με στόχο την υλοποίηση έργων σε όλα τα νησιά, αλλά και με την οδική ασφάλεια να βρίσκεται σε διαρκή προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά την χθεσινή συνεδρίασή του ενέκρινε την σύναψη των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων:

 

  1. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χάλκης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πράξη «Προστασία από τη διάβρωση των ακτών Πόνταμος και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης» προϋπολογισμού 1.099.660,50 €.

 

Το έργο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» – Άξονας Προτεραιότητας 2, Αειφορική Ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αφορά στην εκπόνηση μελετών έργων και στην κατασκευή έργων για την προστασία από τη διάβρωση των ακτών Πόνταμος και Καλό Πηγάδι της νήσου Χάλκης. Με δεδομένο ότι οι δύο ακτές αποτελούν τις κύριες κολυμβητικές παραλίες του νησιού, αποτελώντας πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες, η υλοποίηση της εν λόγω πράξης θα συμβάλλει στην διαφύλαξη ενός δημόσιου αγαθού, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά και σπουδαιότητας για τους κατοίκους του νησιού.

Επειδή ο Δήμος Χάλκης, ως κύριος του έργου, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την απαιτούμενη διαχειριστική και τεχνική επάρκεια του προς υλοποίηση έργου, την αρμοδιότητα του Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης που είναι ο Κύριος του έργου. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, από την ωρίμανσή του έως την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Χάλκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  1.099.660,50  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Το έργο θα χρηματοδοτηθεί ατο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027.

 

  1. Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πάτμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου από το άγαλμα του Δ. Θέμελη έως τη στροφή της Επαρχιακής Οδού προς Κάμπο».

 

Με την Διαβαθμιδική Σύμβαση συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι ο Δήμος Πάτμου παραχωρεί προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο της «Τριετούς συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ νήσου Πάτμου», επειδή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκτός από φορέας υλοποίησης, είναι και φορέας χρηματοδότησης του έργου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

  1. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Διερεύνηση και υποστήριξη υλοποίησης καινοτόμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την παρακολούθηση της δομής και λειτουργίας  του οδικού δικτύου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

 

Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών  για την προετοιμασία των προδιαγραφών και παρακολούθηση της υλοποίησης τεχνικών και τεχνολογικών  παρεμβάσεων, που κοινό του χαρακτηριστικό έχουν την έμφαση στην καινοτομία, και με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το έργο περιλαμβάνει 5 ενότητες εκπόνησης έργων ερευνητικού και καινοτομικού αντικειμένου, τα αποτελέσματα των οποίων συνδυαστικά θα οδηγήσουν στον προσδιορισμό των απαιτήσεων και του περιεχομένου των μελετητικών υπηρεσιών και τεχνολογικών  λύσεων για την υλοποίηση συνολικής παρέμβασης της Περιφέρειας με στόχο την   αντιμετώπιση του προβλήματος της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των επιπέδων της στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κατά προτεραιότητα για τα τρία νησιά Ρόδο, Κω και Σύρο. Η υλοποίηση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα νησιά με προσθήκη εργασιών και τροποποίηση της σύμβασης. Συγκεκριμένα οι ενότητες του έργου έχουν ως εξής:

  1. Ανάλυση στοιχείων ατυχημάτων και κυκλοφοριακών συνθηκών – προτεραιοποίηση και ιεράρχηση παρεμβάσεων
  2. Καθορισμός δομικών παρεμβάσεων μετά από επιτόπια αυτοψία και καταγραφή στοιχείων οδών
  3. Τεχνολογικές παρεμβάσεις για την μείωση των ατυχημάτων στα αναγνωρισμένα μελανά σημεία μέσω αστυνόμευσης της παραβατικότητας οδηγών
  4. Τεχνολογικές παρεμβάσεις για την επιτήρηση σημείων υψηλής επικινδυνότητας και την διαχείριση κυκλοφορίας
  5. Τεχνική υποστήριξη σε Πραγματογνωμοσύνες σχετικές με την οδική ασφάλεια

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 310.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Γραφείο Τύπου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα