Η επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/04/2024 και ώρα 17:00, με 29 θέματα:

 1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης).
 2. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 3. Ορισµός µελών Οργανισµού Προώθησης Ροδιακού Τουρισµού (Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ). (Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή Δωρεάς του Ιδρύματος «Marc de Montalembert». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 5. Ορισµός εκπροσώπου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή 1ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Ρόδου. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Τσούλλος).
 7. Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 8. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 9. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).
 10. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2023 της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Στέργος Παπαστεργής).
 11. Τροποποίηση – συμπλήρωση του κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Θωμάς).
 12. Εξέταση αιτήματος μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 13. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από Κ.Μ.3176 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Δέσποινας Μοσχούς Μπακίρη για χρήση κατοικιών. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 14. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1888237  που θα εξυπηρετεί και την Κ.Μ. 1888239 γαιών Αρχαγγέλου επί κοινόχρηστης οδού(ΦΕΚ 746Β΄/1967), ιδιοκτησίας   Σ. Καραγιάννης – Μ. Νικολής Α.Ε. για χρήση ξενοδοχείου «MEMPHIS BEACH HOTEL». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 15. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.300-A84 Γαιών Τριαντών, στην Επαρχιακή οδό με αρ.10(ΦΕΚ 47/Α’/08-02-1956), ιδιοκτησίας Γεωργίου Παρασκευά για χρήση κατοικιών. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 16. Έγκριση πρότασης μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 1888^657 Γαιών Αρχαγγέλου σε δρόμο διανομής αγροκτήματος Κολύμπια (ΦΕΚ 746Β/1967″) ιδιοκτησίας εταιρείας  με Δ.Τ. KALATHOS DREAMS για χρήση κατοικιών και κατάστημα. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 17. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151146 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας της «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕ» για χρήση βιοτεχνική. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 18. Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 163/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 19. Παράταση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. 31170/12-05-2023 για την Ανάθεση Υπηρεσιών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου με την εταιρεία e-ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS IKE» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 20. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 21. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 22. Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 23. Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρατζιάς).
 24. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 25. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ ΔΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
 26. Παραχώρηση ακινήτου στους Αγίους Αποστόλους Άνω με αρ. 20 Κοινότητα Ρόδου για χρήση του Συλλόγου: «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΙΡΑΖΩ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Π.Α.Μ.Ε.Α. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 27. Τροποποίηση απόφασης της υπ’ αριθμ. 77/2019 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ (Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης». (Απόφαση με αρ. 160/2024 ΔΕΥΑΡ). (Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Σωτήριος Βαγιανός).
 28. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών μονάδων για συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 29. Συνδρομή για το έτος 2024 του Δήμου Ρόδου στον Οργανισμό Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC). (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα