Φ. Χατζηδιάκος: Ακύρωσαν διαγωνισμό που οι ίδιοι κατακύρωσαν

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά – Δεν τους αρέσει ο ανάδοχος ή λεφτά δεν υπάρχουν;;;

Δυστυχώς συχνά – πυκνά πρέπει να ασχολούμαστε με τα έργα και τις ημέρες του κ. Καμπουράκη και της δημοτικής αρχής, αφού δεν έχουν τέλος οι παρατυπίες και οι παλινδρομήσεις τους.

Προκειμένου να τελειώνουμε με το πολιτικό θράσος τους αλλά και για να ενημερωθεί ο δημότης της Ρόδου για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την διαχείριση, τη διαφάνεια και τον τρόπο « ανάθεσης των προμηθειών», όταν «μάλλον δεν τους αρέσει ο ανάδοχος » παραθέτουμε μια σειρά νέων περίεργων αποφάσεων που έχουν σχέση με τη ματαίωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την « Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 2021-2022 » ύψους 699.999,69 ευρώ .

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναρτημένων στο πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, σε δια περιφοράς συνεδριάσεις και με την ψήφο των μελών της πλειοψηφίας, προκύπτουν τα παρακάτω :

  1. Με την αριθ.516/2021 ( Α.Δ.Α: ΩΧ9ΥΩ1Ρ-ΗΤΦ ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την « προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου, 2021-2022 » ενδεικτικού προϋπολογισμού 699.999,69 ευρώ με ΦΠΑ.
  2. Με την αριθ. 853/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΔΝΛΩ1Ρ-ΙΧ0) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το ενιαίο πρακτικό για τα « Δικαιολογητικά συμμετοχής, Τεχνική προσφορά και Οικονομική προσφορά για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού » .
  3. Με την αριθ. 935/2021 ( ΑΔΑ:Ψ3ΜΛΩ1Ρ-Σ28 ) απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το δεύτερο και τελικό πρακτικό που αφορά στον « Έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης » του προσωρινού αναδόχου, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του εν λόγω ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος. Αίφνης:
  4. Με την αριθ. 88/21.02.2022 ( ΑΔΑ:6ΩΥΗΩ1Ρ-ΤΩΟ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού περί ματαίωσης του διαγωνισμού της «Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 2021-2022», ενδεικτικού προϋπολογισμού 699.999,69€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) λόγω απόκλισης των πιστώσεων και των δυνατοτήτων του Π/Υ εν μέσω υστέρησης εσόδων όπως αποτυπώνονται στον Π/Υ έτους 2022 .
  5. Με την αριθ. 191/15.3.2022 ( ΑΔΑ:Ω2ΞΨΩ1Ρ-ΩΘΙ ) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 2021-2022», που αφορά την εκ νέου ματαίωση του διαγωνισμού και τα αποτελέσματα ανάθεσης αυτού, «λόγω λήξης της διάρκειας ισχύος των προσφορών και της παρόδου του ανωτάτου χρονικού διαστήματος της δυνατότητας παράτασης αυτών ».

Ερώτημα.1: Δεν τους αρέσει ο ανάδοχος ή λεφτά δεν υπάρχουν;;;

Ερώτημα.2: Όταν θα ακινητοποιηθούν, χωρίς ανταλλακτικά τα μηχανήματα του δήμου, θα τα «στολίσουν» μπροστά στο δημαρχείο και θα επιλέγουν ιδιώτες με απευθείας αναθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του δήμου;;;

Υ.Σ1: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που εισηγείται το θέμα συνεδρίασε στις 15/03/2022 και ώρα 14:30, ενώ η πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση και η εισήγησή για την ψήφιση του θέματος από τα μέλη της Ο.Ε. είχε σταλεί στα μέλη της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.:01 και 14:08 αντίστοιχα της ίδιας ημέρας .

Υ.Σ2: Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ασκηθεί προσφυγή από τον οριστικό ανάδοχο στην Α.Ε.Π.Π !!! Θα επικαλεστούν και πάλι «την δική τους νομιμότητα» ;

 ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ και ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ !!!

Το Γραφείο τύπου

Της δημοτικής παράταξης

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα