Εκτός Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και ο Μιχάλης Κορδίνας!

Εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη -Αναμένεται να προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε σήμερα αρμοδίως, όπως είχε προαναγγείλει η «δημοκρατική» η διαπιστωτική πράξη της γενικής γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία τίθεται έκπτωτος από τα καθήκοντα του ως δημοτικού συμβούλου ο πρώην δήμαρχος του πρώην δήμου Πεταλουδών Μιχάλης Κορδίνας, μέλος της παρατάξεως «Με Δύναμη για τη Ρόδο».

Οπως έγραψε η «δημοκρατική» ο Δήμος Ρόδου κοινοποίησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου την 9η Απριλίου 2024 έγγραφο του Τμήματος Ταμείου με το οποίο καθίσταται σαφές ότι το σύνολο των οφειλών του κ. Κορδίνα ανέρχεται στο ποσό των 750.196,58 ευρώ εκ των οποίων τα 740.257,30 ευρώ αφορούν πράξεις καταλογισμού ενώ το ύψος των λοιπών οφειλών (κλήσεις, ΤΑΠ κλπ) ανέρχονται σε 9.939,28 ευρώ.

Για τα ποσά αυτά δεν έχει υπάρξει εξόφληση ή ρύθμιση με τμηματική καταβολή.

Ο κ. Κορδίνας πρόκειται να προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση και την αναστολή της αποφάσεως εκπτώσεως του καθώς ουδέποτε, όπως τονίζει, δεν ενημερώθηκε για τις οφειλές που φέρεται να έχει.

Θυμίζουμε ότι από έλεγχο του αντιδημάρχου επί των Οικονομικών κ. Κώστα Χαλκιά, διακεκριμένου δικηγόρου, προέκυψε ότι δεν μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκπτώσεως για τον κ. Κορδίνα για τον καταλογισμό που του έχει γίνει για ανύπαρκτο έλλειμμα.

Πιο συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ. 849 (ΑΠ 65437/3-8-2023) εγκύκλιο για τη διενέργεια των εκλογών στους ΟΤΑ περιλαμβάνεται εδάφιο στην δεύτερη παράγραφο της 66ης σελίδας που προβλέπει τα εξής:

«Ο καταλογισμός χρηματικού ποσού σε βάρος αιρετών από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή από Οικονομικούς Επιθεωρητές, δεν εμπίπτει στην έννοια οφειλής, η μη πληρωμή ή η εκπρόθεσμη πληρωμή της οποίας συνεπάγεται την έκπτωση από το αξίωμα».
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενσωματώθηκε μάλιστα στην εκλογική εγκύκλιο μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ad hoc υπόθεση του είδους.

Eν πάσει περιπτώσει στην διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης από το αιρετό αξίωμα λόγω οφειλών του κ. Κορδίνα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Επειδή, με το αρ. Εμπ. πρωτ. 2/38/28-02-2024 έγγραφό της, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου μας ενημέρωσε ότι, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων με την υπ’ αρ. 22/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διαπίστωσε ότι ο οφειλέτης του Δήμου Ρόδου, κ. Μιχαήλ Κορδίνας του Ευγενίου, εκλέχθηκε τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος της Εκλογικής Περιφέρειας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου και δεν εξόφλησε ή ρύθμισε την οφειλή του, η οποία υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών, δηλαδή έως και στις 02-01-2024, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ως εκ τούτου εκπίπτει αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμα λόγω ύπαρξης ασυμβίβαστου.

Επειδή, κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 9218/28-03-2024 εγγράφου μας, με τα υπ’ αρ. Εμπ. πρωτ. 2/102/08-04-2024 και 2/113/09-04-2024 έγγραφά της, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου μας διευκρίνισε ότι στο σύνολο των οφειλών του κ. Μιχαήλ Κορδίνα του Ευγενίου εμπεριέχονται και άλλου είδους οφειλές – πλην του καταλογισμού χρηματικού ποσού σε βάρος του με απόφαση του Οικονομικού Επιθεωρητή Κρήτης – προς το δήμο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ και δεν έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί έως και 2-01-2024, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ως εκ τούτου εκπίπτει αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμα λόγω ύπαρξης ασυμβίβαστου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αιρετό αξίωμα του ανακηρυχθέντος τακτικού Δημοτικού Συμβούλου της Εκλογικής Περιφέρειας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου, κ. Μιχαήλ Κορδίνα του Ευγενίου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας πράξης.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ»

Πηγή:www.dimokratiki.gr, του Δαμιανού Αθανασίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα