Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Πέμπτη 30/5

Σε πρόσκληση για δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024, προχώρησε ο Δήμος Κω. Πιο αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Σας προσκαλούμε σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του, στις 30 Μαΐου 2023,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με το παρακάτω μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

«Έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2021, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και των προσαρτήσεων Δήμου Κω» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα. Κασσιώτη Γεωργία).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεών του και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στις 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Κω στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΚΩΑΝ (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 2. Έγκριση 2ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 3. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση και τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, μετά την κατάργηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΔΟΠΑΒΣ), κατόπιν της εισηγητικής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Χατζηθωμά- Κυπραίου Κατερίνα).
 4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 5 του Ν. 5059/2023 (ΦΕΚ 215/22-12-2023 Τεύχος Πρώτο), κατόπιν της εισηγητικής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τροφείων για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2024-2025, κατόπιν της εισηγητικής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Χατζηθωμά- Κυπραίου Κατερίνα).
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στάθμευσης ΑΜΕΑ βάσει της υπ’ αριθμόν 205/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 7. Έγκριση του απολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Κω 2021-2023 για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 8. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας του Δήμου Κω με φιλοζωικό σωματείο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κω, κ. Νικηταρά Θεοδόση, για την υπογραφή του (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 9. Έγκριση – Κατάρτιση πινάκων μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2025-2028 του Δήμου Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κω, για το έτος 2024 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σταμάτα – Ελένη Βουκελάτου – Χριστοδουλίδη).
 11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Χατζηδαυίδ Δαυίδ, για αποζημίωση με οικόπεδο της τράπεζας γης στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Κω με ΚΜ 1551 Γαιών Κω – Εξοχής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 12. Λήψη απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Επιτροπή, ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Χατζηθωμά- Κυπραίου Κατερίνα).
 13. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Κω για λειτουργιά παραρτημάτων νηπιαγωγείων Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Χατζηθωμά- Κυπραίου Κατερίνα).
 14. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κω στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) – WHO Hellenic Healthy Cities Network – Διάθεση ποσού ετήσιας συνδρομής (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη).

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα