Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής βίας από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου για τους μήνες Απρίλιος- Μάιος 2023

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν  οι δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ρόδου με την ένθερμη υποστήριξη της κα. Ευδοκίας Αποστολίδη-Πάττα, Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για θέματα Οικολογίας και  Ισότητας και  Πρωτογενούς Τομέα , για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, την 1η Απριλίου 2023 διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου του ΣΚΛΕ (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος) Ημερίδα με τίτλο: “Παιδική Προστασία: Προσκλήσεις για το παρόν και το μέλλον”. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη του ζητήματος της παιδικής προστασίας, η συζήτηση για τον γονεϊκό ρόλο και τις τεχνικές αυτοπροστασίας για παιδιά, η ενημέρωση για τις διαδικασίες υιοθεσίας και αναδοχής και η παροχή πληροφοριών για τη δράση των υπηρεσιών/δομών/προγραμμάτων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο. Η Κοινωνική Λειτουργός του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Ρόδου συμμετείχε στην ημερίδα με εισήγηση: “Ο κύκλος της Βίας εγκλωβίζει…Οι επιπτώσεις της Βίας στα παιδιά”. Την ημερίδα παρακολούθησαν δια ζώσης στελέχη διαφόρων Δομών του νησιού και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, καθώς και διαδικτυακά στελέχη διαφόρων Δομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στις 3 Απριλίου 2023 ακολούθησε η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των σπουδαστών/τριων του ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής Ρόδου, από την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, για το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με τίτλο: “Ενδοοικογενειακή Βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση. Πρώτη Προσέγγιση του θύματος”. Το περιεχόμενο της εν λόγω ομιλίας αφορούσε το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές και σπουδάστριες εκπαιδεύτηκαν στην πρώτη προσέγγιση και αντιμετώπιση  των γυναικών θυμάτων βίας. Κατά τη διάρκεια της δράσης προβλήθηκε  οπτικοακουστικό υλικό και έλαβαν χώρα διαδραστικές  ασκήσεις και διαλογική συζήτηση.

Τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επτά (7) διαδραστικές δράσεις- εισηγήσεις προς μαθητές και μαθήτριες σε σχολεία του νησιού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Ενδοοικογενειακή βία: Ευαισθητοποίηση των Νέων στις προειδοποιητικές ενδείξεις μιας βίαιης σχέσης» . Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και μία ομιλία προς μαθητές και μαθήτριες του 6ου Γυμνασίου Ρόδου για τον Ενδοσχολικό Εκφοβισμό.

Συγκεκριμένα, στις 25 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ομιλία  προς τους/τις μαθητές/τριες των τμημάτων της Γ΄ τάξης του 6ου Γυμνασίου  Ρόδου για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία από την Κοινωνιολόγο και τη Νομική Σύμβουλο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών. Ακολούθησαν δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης: στις 3 Μαΐου 2023 σε μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου από την Ψυχολόγο και Κοινωνιολόγο, στις 5 Μαΐου 2023 σε μαθητές και μαθήτριες του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου από την Νομική Σύμβουλο και την Κοινωνική Λειτουργό, στις 8 Μαΐου 2023 σε μαθητές/μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου από την Ψυχολόγο και τη Νομική Σύμβουλο και στις 10 Μαΐου 2023 στο ίδιο σχολείο από την Κοινωνιολόγο και την Ψυχολόγο. Οι δράσεις στα σχολεία ολοκληρώθηκαν με την ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2023 σε μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Αφάντου, από την Κοινωνιολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων στα σχολεία αυτά, αναλύθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες  του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, ο ορισμός και οι μορφές  της  βίας, το νομικό πλαίσιο και τα επιδημιολογικά στοιχεία του φαινομένου. Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στον κύκλο της βίας, στο  προφίλ του θύματος και της ψυχολογίας του, στο προφίλ του θύτη και στον αντίκτυπο που έχει η ενδοοικογενειακή  βία στην ψυχολογία των παιδιών. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες  εκπαιδεύτηκαν στην αναγνώριση των ενδείξεων μιας βίαιης σχέσης, στους τρόπους παρέμβασης από τη θέση ενός παρατηρητή, καθώς και στους  τρόπους αντιμετώπισης από τη θέση θύματος και θύτη. Κατά τη διάρκεια της δράσης προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό και έλαβαν χώρα βιωματικές ασκήσεις που στόχο είχαν την αναγνώριση των χαρακτηριστικών  υγειών και μη υγειών σχέσεων.

Στις 27 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/μαθητριών του 6ου Γυμνασίου Ρόδου με τίτλο: “Σχολικός Εκφοβισμός: Το προφίλ του θύτη, του θύματος και του Παρατηρητή”, από την Νομική Σύμβουλο και την Κοινωνική Λειτουργό. Κατά τη διάρκεια της εισήγησης αναλύθηκαν το φαινόμενο, τα χαρακτηριστικά και οι μορφές του ενδοσχολικού εκφοβισμού και παρουσιάστηκε το διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισµού από το Χαμόγελο του Παιδιού. Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εργαλείου ήταν η θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση θεµατικών ενοτήτων σχετικά µε τη βία και τον εκφοβισµό των παιδιών και τα δικαιώµατα των παιδιών. Οι μαθητές/τριες µπορούν να αναγνωρίζουν το φαινόµενο του εκφοβισµού, να προστατεύονται άµεσα απο κρούσµατα εκφοβισµού, να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συναισθητικό κόσµο του παιδιού που εκφοβίζεται καθώς και να αναγνωρίζουν τις διαθέσιµες πηγές βοήθειας.

Το οπτικοακουστικό υλικό και οι βιωματικές ασκήσεις που χρησιμοποιούνται κατά τις παρουσιάσεις, ανταποκρίνονται στον έλεγχο και την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο.

 

Μέσω της θεματολογίας που ανέπτυξαν τα στελέχη σχετικά με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία και τα προειδοποιητικά σημάδια αυτής, κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τους/τις  μαθητές/μαθήτριες και σπουδαστές/τριες ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους/τις ενθαρρύνουν παράλληλα να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης και να καταδικάσουν τη βία.

Σκοπός των παρεμβάσεων αυτών ήταν να μεταλαμπαδευτεί το μήνυμα της ισότητας των δύο φύλων και της σύναψης υγιών συντροφικών σχέσεων. Επίσης  μέσω των συνεργασιών αυτών καταδεικνύεται πως η αλλαγή των αντίστοιχων νοοτροπιών και στερεοτύπων έχει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία καθώς επίσης αναδεικνύονται πολιτικές και πρακτικές που υπάρχουν και απαιτούνται για την αντιμετώπιση της βίας σε νομικό, θεσμικό και πρακτικό επίπεδο.

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

© 2020-2024 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα