Αυτό είναι το νέο διοικητικό σχήμα στο Δήμο Ρόδου

Έκπληξη η μεταγραφή Σταυρή που ανέλαβε τη Δ.Ε. Καλλιθέας και τη Διεύθυνση Εμπορίου

Τμηματικά ανακοινώθηκαν το τελευταίο τετραήμερο από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη οι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο, απομένοντας κάποιες τελευταίες ανακοινώσεις για το διοικητικό σχήμα με το οποίο θα πορευθεί μέχρι τις εκλογές τον προσεχή Οκτώβρη.

της Νατάσας Παμπρή

Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στις θέσεις που ορίσθηκαν οι συνεργάτες του Δημάρχου, η θητεία των περισσοτέρων μάλιστα ανανεώθηκε στα ίδια πόστα, με μοναδική έκπληξη τη “μεταγραφή” του Μιχάλη Σταυρή, ο οποίος εξελέγη με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Φώτη Χατζηδιάκου και από χθες προσχώρησε στη δημοτική αρχή και ορίσθηκε Αντιδήμαρχος (ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή Δημάρχου) στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας και στη Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, σηματοδοτώντας εξελίξεις στις επικείμενες εκλογές.

Χθες επίσης ανακοινώθηκε η θητεία της Τσαμπίκας Κιαχαγιά, ως έμμισθης Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Πολιτισμού, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων και Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. (Η Δ.Ε. Λινδίων μέχρι πρότινος ήταν στην αρμοδιότητα του Αλέξανδρου Κολιάδη, ενώ η ίδια είχε στην αρμοδιότητά της τη ΔΕ Καλλιθέας).

Επίσης, στις 11/1 ανανεώθηκε η θητεία έξι επιπλέον Αντιδημάρχων. Πρόκειται για τους Νίκο Καραμαρίτη, Νεκτάριο Φλοσκάκη, Στέφανο Δράκο, Σάββα Χριστοδουλου, Παναγιώτη Σταμάτη, Μιχάλη Σεΐτη.

Αναλυτικά, οι αρμοδιότητές τους:

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Νεκτάριο Φλοσκάκη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ, με αρμοδιότητες: Α. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας της ομώνυμης οργανικής μονάδας Β. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μιχαήλ Σεΐτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, με αρμοδιότητες: Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (άρθρο 30 περ. 18.3 του ΟΕΥ) για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του αθλητισμού για την προαγωγή και την προβολή των αθλητικών έργων και γεγονότων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Α.2. την προαγωγή των διεθνών σχέσεων, το σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας της Ρόδου και των απανταχού ομογενών Ροδίων.

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Παναγιώτη Σταμάτη ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Αναβάθμισης Σχολικών μονάδων, με αρμοδιότητες:

Α.1. την ευθύνη, τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών αναβάθμισης των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια του δήμου

Α.2. τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του δήμου Ρόδου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών και εργασιών συντήρησης στις σχολικές μονάδες

Α.3. τη συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών έργων και Υποδομών και τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης για τα μεγάλα έργα στις σχολικές μονάδες

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Καραμαρίτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, με αρμοδιότητες: Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης πλην των κατά τόπον ρητών εκχωρημένων αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους ή εντεταλμένους συμβούλους από τις σχετικές αποφάσεις δημάρχου.

Α.2. τη συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ενεργειακών Επενδύσεων για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων και δράσεων. Συντονίζει την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών εξυπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους αντιδημάρχους στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας δυναμικού και εξοπλισμού στις αποκεντρωμένες ενότητες.

Α.3. την παρακολούθηση και διαχείριση του εξοπλισμού και του στόλου που παραχωρούνται αποκλειστικά για χρήση στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την επικοινωνία της Δ/νσης Καθαριότητας & ανακύκλωσης με τη Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και οχημάτων.

-Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, με τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής ενότητας.

– Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Στέφανο Δράκο ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, με αρμοδιότητες: Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων (άρθρο 25 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς όπως αυτά οριοθετούνται από τη σχετική νομοθεσία και περιλαμβάνουν μνημειακά σύνολα και αυτοτελή μνημεία (Μεσαιωνική Πόλη, Λίνδος, Νέα Αγορά, κ.α.) καθώς και του Τμήματος Εκτέλεσης έργων για τη συντήρηση και επισκευή των μνημείων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών άρθρου 17 του ΟΕΥ) όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και συγκεκριμένα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών, Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων.

Τέλος, στις 10/1 ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, υπέγραψε για τρεις Αντιδημάρχους την εκ νέου παραχώρηση των αρμοδιοτήτων που κατείχαν, η θητεία των οποίων έληγε. Πρόκειται για τους Στράτο Καρίκη, Τηλέμαχο Καμπούρη και Κώστα Ταρασλιά.

Ο κ. Καρίκης παραμένει αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης.

Αντίστοιχα ο κ. Καμπούρης συνεχίζει να έχει υπό την ευθύνη του την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Ενεργειακών Επενδύσεων, ενώ ο κ. Ταρασλιάς το πόστο του Αντιδημάρχου Τύπου, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας.

Η θητεία των προαναφερόμενων Αντιδημάρχων ολοκληρώνεται στις 31.12.2023, με τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

info@realvoice995.gr

@2022 – RealVoice 99.5 All Rights Reserved.  Κατασκευή ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σου προσφέρουμε μία προσωποποιημένη εμπειρία καθώς και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. ΑΠΟΔΟΧΗ Μάθε περισσότερα